Ngôi nhà Piedmont Residence do Carlton Architecture+Design thiết kế

Ngôi nhà Piedmont Residence nằm ở chân núi Blue Ridge Mountains tại North Carolina. Ngôi nhà này do Carlton Architecture+Design thiết kế với kiến trúc ấn tượng và hiện đại nhằm mang đến không gian sống thoải mái cho mọi người.

Ngôi nhà Piedmont Residence do Carlton Architecture+Design thiết kế

Ngôi nhà Piedmont Residence do Carlton Architecture+Design thiết kế

Ngôi nhà Piedmont Residence do Carlton Architecture+Design thiết kế

Ngôi nhà Piedmont Residence do Carlton Architecture+Design thiết kế

Ngôi nhà Piedmont Residence do Carlton Architecture+Design thiết kế

Ngôi nhà Piedmont Residence do Carlton Architecture+Design thiết kế

Ngôi nhà Piedmont Residence do Carlton Architecture+Design thiết kế

Ngôi nhà Piedmont Residence do Carlton Architecture+Design thiết kế

Ngôi nhà Piedmont Residence do Carlton Architecture+Design thiết kế

Ngôi nhà Piedmont Residence do Carlton Architecture+Design thiết kế

Ngôi nhà Piedmont Residence do Carlton Architecture+Design thiết kế

Ngôi nhà Piedmont Residence do Carlton Architecture+Design thiết kế

Ngôi nhà Piedmont Residence do Carlton Architecture+Design thiết kế

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *