Tag Archives: Andersencon chim họa miTruyện cổ tíchtruyện cổ tích chọn lọctruyện cổ tích haytruyện cổ tích thế giới

Con chim họa mi

Ở Trung Quốc, nơi mà Hoàng đế là một người Trung Quốc và tất cả quần thần cũng là người Trung Quốc, các bạn hẳn cũng biết điều đó, đã có một câu chuyện. Câu chuyện này xảy ra lâu lắm rồi, nhưng chính vì thế mà phải kể lại để người ta khỏi quên […]