Tag Archives: cổ tích chọn lọccổ tích hay cho bétruyện cổ tích thiếu nhi

Nàng Ngón Út

Xưa có một nhà nọ, tuy hai vợ chồng tuổi đã ngoài bốn mươi nhưng không con. Hai người rất lấy làm buồn phiền về sự hẩm hiu của mình. Một hôm, hai vợ chống bàn với nhau sắm lễ vật đến tháp cầu con. Họ khấn rằng: – Cúi lạy thánh thần, xin ngài […]