Tag Archives: GrimTruyện cổ tíchtruyện cổ tích cho bétruyện cổ tích chọn lọctruyện cổ tích haytruyện cổ tích thế giới

Vua núi vàng

Một người lái buôn có hai con, một gái một trai đều nhỏ, chưa biết đi. Bác trang bị hai chiếc tàu, đầy đủ hàng hóa quý giá, tất cả gia tài, của cải đều ở đó. Bác tưởng lãi to. Không ngờ được tin cả hai tàu bị đắm. Bác đang giàu hóa nghèo, […]