Tag Archives: sự tích chó sóiTruyện cổ tíchtruyện cổ tích thế giới

Sự tích chó sói

Ngày xưa, sau khi Thượng đế tạo ra Trái Đất và muôn loài, ngài liền cho gọi Quỷ sứ đến và hỏi nó: – Ngươi xem, công việc của ta có đáng tự hào không? Quỷ sứ nói: – Tâu Thượng đế, tác phẩm của ngài quả là toàn mĩ, nhưng vẫn còn thiếu một […]